นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด:  11 มกราคม 2021

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ และจะทำการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและอธิบายว่ากฎหมายดังกล่าวจะคุ้มครองคุณได้อย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงพัฒนาบริการ เมื่อมีการใช้บริการ หมายถึงคุณตกลงให้มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตามที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้สร้างขึ้นโดยความช่วยเหลือของ Privacy Policy Generator (ตัวสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว)

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษจะมีความหมายตามที่ให้นิยามไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ ไม่ว่าคำในภาษาอังกฤษจะเป็นรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ คำจำกัดความต่อไปนี้จะยังคงมีความหมายเหมือนกัน

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 •  “บัญชี” หมายถึงบัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการหรือบางส่วนของบริการของเรา
 •  “บริษัท” (เรียกว่า “บริษัท”, “พวกเรา”, “เรา” หรือ“ ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง SG Global Support Services Sdn. Bhd., Level 18, Axiata Tower, No.9, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur., 50470 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
 •  “คุกกี้” คือไฟล์ขนาดเล็กจากเว็บไซต์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใด ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดประวัติการเข้าชมของคุณบนเว็บไซต์ในระหว่างการใช้งาน
 •   “ประเทศ” จะหมายถึงประเทศไทย
 •  “อุปกรณ์” หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล
 •   “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุหรือสามารถใช้ในการระบุตัวตนได้
 •  “บริการ” จะหมายถึงเว็บไซต์
 •  “ผู้ให้บริการ” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือบุคคลตามกฎหมายที่ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัท ซึ่งจะหมายถึงบริษัทของบุคคลที่สามหรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อบริการ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตัวบริการ หรือเพื่อช่วยบริษัทวิเคราะห์ถึงวิธีการใช้บริการ
 •  “บริการสื่อสังคมของบุคคลที่สาม” จะหมายถึงเว็บไซต์ใดๆ หรือเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมใดๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการได้
 •  “ข้อมูลการใช้งาน” จะหมายถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะสร้างโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของตัวบริการเอง (เช่น ระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจ)
 •  “เว็บไซต์” จะหมายถึง SG Support Corporate Website ที่สามารถเข้าถึงได้จาก sgsupport.com
 •  “คุณ” จะหมายถึงบุคคลที่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสม

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา ทางเราอาจขอให้คุณส่งข้อมูลบางรายการที่สามารถระบุตัวตนเพื่อใช้ติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ รัฐ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เมือง
 • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

จะมีการรวบรวมข้อมูลการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันเบราว์เซอร์ บรรดาหน้าเพจบริการของเราที่คุณเข้าชม เวลาและวันที่ที่คุณเข้าเยี่ยมชม เวลาที่ใช้บนเพจเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้งาน ID เฉพาะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือของคุณ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บนมือถือที่คุณใช้งาน ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณมีการส่งมาเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใช้งานบริการของเรา หรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางรายการ เทคโนโลยีการติดตามจะใช้บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูล รวมทั้งเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจประกอบด้วย:

 • คุกกี้และคุกกี้เบราว์เซอร์ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้ บริการของเราอาจใช้งานคุกกี้เว้นแต่ว่าคุณปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้
 • Flash Cookies ฟีเจอร์บางอย่างในบริการของเราอาจใช้ออบเจ็กต์ที่มีการเก็บไว้ในเครื่อง (หรือ Flash Cookies) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชอบหรือกิจกรรมของคุณในบริการของเรา การตั้งค่าเบราว์เซอร์จะจัดการ Flash Cookies ด้วยวิธีการที่ต่างไปจากการจัดการ Browser Cookies
 • Web Beacons บางส่วนในบริการและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน (หรือเรียกอีกอย่างว่า gif โปร่งใส, แท็กพิกเซล และ gif แบบพิกเซลเดี่ยว) ซึ่งอนุญาตให้บริษัทดำเนินการบ่างอย่างได้ เช่น นับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเพจเหล่านั้น หรือนับจำนวนผู้ที่เปิดอีเมล และใช้สำหรับสถิติเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น การบันทึกความนิยมในส่วนเฉพาะบางแห่งและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์)

คุกกี้อาจเป็นได้ทั้งคุกกี้แบบ “ถาวร” หรือ “เซสชัน” คุกกี้แบบถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่คุกกี้แบบเซสชันจะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้: “คุกกี้คืออะไร

เราใช้คุกกี้ทั้งแบบเซสชันและคุกกี้แบบถาวรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 •  คุกกี้สำคัญ/จำเป็น
  ประเภท: คุกกี้แบบเซสชัน
  จัดการโดย: เรา
  วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อบริการผ่านทางเว็บไซต์กับคุณ และเพื่อให้คุณสามารถใช้ฟีเจอร์บางอย่างได้ และช่วยในการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้และป้องกันการฉ้อโกงของบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณร้องขอจะไม่สามารถดำเนินการได้ และเราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้คุณได้ใช้บริการดังกล่าว
 • นโยบายคุกกี้/คุกกี้บันทึกการยอมรับประกาศ
  ประเภท: คุกกี้แบบถาวร
  จัดการโดย: เรา
  วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่
 • คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน
  ประเภท: คุกกี้แบบถาวร
  จัดการโดย: เรา
  วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณได้เลือกเอาไว้เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนการตั้งค่าของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้งานเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ของคุณ โปรดดูที่นโยบายคุกกี้ของเราหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในส่วนคุกกี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษ้ทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • เพื่อให้และดูแลรักษาบริการของเรา รวมถึงติดตามตรวจสอบการใช้งานบริการของเรา
 •  เพื่อจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้นั้นจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของบริการที่คุณใช้งานได้ในฐานะผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
 • สำหรับการปฏิบัติตามสัญญา: การพัฒนา การปฏิบัติตาม และการดำเนินการตามข้อตกลงในการซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการต่างๆ ที่คุณได้ทำการซื้อไว้แล้ว หรือทำข้อตกลงใดๆ กับเราผ่านทางบริการ
 • เพื่อติดต่อกับคุณ: เพื่อติดต่อคุณผ่านทางอีเมล, โทรศัพท์, SMS หรือลักษณะการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น การแจ้งเตือนแบบพุชของแอปพลิเคชันมือถือเกี่ยวกับการอัปเดตหรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ทำสัญญาไว้แล้ว รวมถึงการอัปเดตความปลอดภัย เมื่อจำเป็นหรือมีความสมเหตุสมผลที่จะดำเนินการดังกล่าว
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมที่เรานำเสนอที่มีลักษณะคล้ายกับสินค้าที่คุณซื้อหรือได้ทำการสอบถามไปแล้ว เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว
 • เพื่อจัดการกับคำร้องของคุณ: เพื่อส่งและจัดการคำขอของคุณให้กับเรา
 • สำหรับการโอนกิจการ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประเมินหรือดำเนินการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดโครงสร้างใหม่ การเลิกกิจการ หรือการขายหรือถ่ายโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราในระหว่างการโอนสินทรัพย์
 • สำหรับวัตถุประสงค์อื่น: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุแนวโน้มการใช้งาน การกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาด และประสบการณ์ของคุณ
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • กับผู้ให้บริการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานบริการของเรา และเพื่อติดต่อคุณ
 • สำหรับการโอนกิจการ: เราอาจแบ่งปันหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบริษัทอื่น รวมทั้งที่อยู่ในระหว่างการเจรจาด้วยก็ตาม
 • กับบริษัทในเครือ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี้เราจะกำหนดให้บริษัทในเครือเหล่านั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “บริษัทในเครือ” รวมถึง บริษัทแม่ของเราและบริษัทย่อยอื่นๆ พาร์ทเนอร์ผู้ร่วมทุน หรือบริษัทอื่นๆ ที่เราควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับเรา
 • กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรโมชันต่างๆ ให้กับคุณ
 • กับผู้ใช้รายอื่น: เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่สาธารณะ ผู้ใช้ทั้งหมดอาจดูข้อมูลดังกล่าวได้และอาจเผยแพร่ไปสู่สาธารณะภายนอก หากคุณโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นหรือลงทะเบียนผ่านบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สาม ข้อมูลติดต่อของคุณบนบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สามอาจเห็นชื่อ โปรไฟล์ รูปภาพ และคำอธิบายกิจกรรมของคุณได้ ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้รายอื่นจะสามารถดูคำอธิบายกิจกรรมของคุณ สื่อสารกับคุณ และดูโปรไฟล์ของคุณได้
 • ด้วยความยินยอมของคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางด้านกฎหมายของเรา (ตัวอย่างเช่น หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมายของเรา

นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายในอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว จะมีการเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานในช่วงเวลาสั้นๆ เว้นแต่ว่าเมื่อใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันบริการของเรา หรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้ในระยะเวลาที่นานขึ้น

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลที่สำนักงานปฏิบัติการของบริษัท และในสถานที่ซึ่งมีการประมวลผลที่เกี่ยวข้องแห่งอื่น ซึ่งหมายความว่าอาจมีการโอนย้ายข้อมูลนี้หรือเก็บรักษาข้อมูลนี้ที่คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของรัฐอื่นที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลของคุณ

ความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งข้อมูลของคุณที่แสดงถึงการยอมรับตกลงให้มีการโอนย้ายข้อมูลดังกล่าว

บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการกับข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใด แม้ว่าจะมีการควบคุมรวมถึงระบบความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลอื่นๆ ของคุณที่เพียงพอก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การทำธุรกรรมทางธุรกิจ

หากบริษัทมีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ ก็จะมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น

การบังคับใช้กฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายหากจำเป็นต้องทำเช่นนั้น หรือปฏิบัติตามคำขออันชอบธรรมจากหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ

 • บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อ:
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย
 • ปกป้องและคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
 • ป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับบริการที่อาจเกิดขึ้น
 • ปกป้องความปลอดภัยส่วนตัวของผู้ใช้สำหรับบริการหรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือ
 • ปกป้องต่อความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดทราบว่าไม่มีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่จะปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมด

ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2019

การรวบรวม การบันทึก การจัดเก็บ และการเก็บรักษาข้อมูลบุคคล

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2019 (“พระราชบัญญัติ”) เป็นพระราชบัญญัติที่ผ่านรัฐบาลไทยเพื่อควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ SG Global Support Services Sdn. Bhd (“พวกเรา” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) จำเป็นต้องจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราได้รวบรวมจากคุณ

 

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: –

 

 • การเก็บบันทึกภายใน
 • เพื่อให้บริการแก่คุณ
 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์นี้ตามความสนใจของคุณ
 • เพื่อให้คุณสามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับ SG Global Support Services Sdn. Bhd
 • เพื่อประเมินการสมัครงานของคุณ
 • เพื่อจัดการให้คุณได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับที่เราจัดขึ้นโดยสาธารณะ
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใน
 • เพื่อส่งข้อความสำหรับเทศกาลต่างๆ ข้อความส่งเสริมการขายและข้อเสนอพิเศษตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
 • เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณในฐานะลูกค้าของเราได้ดีขึ้น
 • เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมตามความชอบของคุณ
 • เพื่อกิจกรรมทางการเงินและการตลาด
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลกิจการของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการองค์กรของเรา
 • สำหรับส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามเหตุการณ์ที่เลือก
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของบริษัทปี 2016
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมการมีส่วนร่วมของสื่อและ/หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของเราในด้านการเตรียมการเชิญแขกร่วมงาน การลงทะเบียน และ/หรือการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ทางออนไลน์

(ทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”) ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแบบฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่มีในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ SG Global Support Services Sdn. Bhd รายชื่อแขกที่มีอยู่ นามบัตร สมุดเยี่ยม และ/หรือกิจกรรมใดๆ ที่ทางเราและ/หรือกลุ่มบริษัท (ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้) ได้จัดขึ้น

คุณอาจต้องแจ้งชื่อของคุณ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่อีเมลให้ทางเรารับทราบ

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับทางเรา เราอาจไม่สามารถประมวลผลและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผย เผยแพร่ และ/หรือโอนย้ายไปยังบริษัทต่างๆ ภายใน SG Global Support Services Sdn. Bhd (รวมถึงบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ) ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) หรือองค์กรหรือบุคคลของทางภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราที่มีต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ และนอกจากนี้ยังมีบริการแบบรวม การดูแลรักษา และการจัดเก็บบันทึกอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบถึงการเก็บรักษาความลับ การป้องกัน ความปลอดภัย และความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องตรวจดูว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้เราและมอบให้เราเก็บรักษานั้นมีความถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และครบสมบูรณ์ในทุกด้าน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ทางเราและ/หรือกลุ่มบริษัทและ/หรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณส่งให้กับเราซึ่งมีความไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่ครบสมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน

นอกจากนี้ เราอาจขอความร่วมมือให้คุณบรรลุซึ่งความยินยอมต่อบุคคลภายนอกที่ทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และคุณยังยอมรับตกลงในที่นี้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำเช่นนั้น

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป เราจะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ได้เก็บไว้ออกจากการเก็บบันทึกและระบบตามนโยบายการเก็บรักษาของเรา

เราเชื่อมั่นว่าคุณจะยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเชื่อมั่นว่าคุณแจ้งให้ทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับประกาศและเงื่อนไขในที่นี้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้ดำเนินการเอง หากคุณคลิกที่ลิงก์บุคคลที่สาม คุณจะไปยังหน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้่าชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหลักปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใดก็ตามได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลและ/หรือการประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการของเรา ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดตวันที่ “อัปเดตล่าสุด” ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ขอแนะนำให้คุณควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อประกาศลงในหน้าเว็บนี้

ความไม่สอดคล้องกัน

ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษ จีนกลาง เกาหลี และไทย (ในเรื่องของการตีความและการแปลเป็นหลัก) ให้ยึดถือและบังคับใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้:

 • ทางอีเมล: contact.hq@sgsupport.com